5

                                                                                                Lb.No.

d 6.  Clara Aarestrup f. 20 Maj 1838 Saxkj.

          Lærerinde, ugift.

d 7.  Christian Otto Aarestrup f. 23 Maj 1840 Saxkj.

8 Ap. 1867 paa Rejsen hjem, Soldat i den

engelske Armee.

d 8.   Emilie Aarestrup f. 1 Sept. 1841 Saxkj.

g. 1) 14 Okt. 1858 Vilhelm Julius David f. 19

Juli 1821 Slagelse 17 Jan. 1883 Svendbg.,

Stud. 1841, Kand. med. 1844, Læge i Hørsholm,

Slagelse, Distriktsl. i Thisted, Svendbg. (Jonas

Ferd. David, Manufakthdl, Marie Freder. War­-

burg), g. 2) 1873 Kbhvn. Carl Ludvig Vilhelm

Rømer v. Nutzhorn f. 9 Maj 1828 Fredericia,

                                           Stud. 1844, Kand. jur.

1850, Kontorchef 1859, Minister 1863, 68, Amt­-

      mand i Vejle 1870 (Bendix Conrad Heinr. v.

         Nutzhorn, Major, Anna Buhl). Adelsaarbog. 3

         Børn (e 1 -  e 3).        

e 1. Olga v. Nutzhorn f. 20 Maj 1874 Vejle,

g. 28 Okt. 1893 Vejle Jens Just Sophus

Sommer Jermiin f. 14 Jan. 1867 Kbhvn.

      Stud.         Kand. jur.        Assistent i Inden-­

rigsminist. (Hans Helmuth Jermiin, Stam-

husbesid., Nicol. Soph. Fønss). Adelsaarbg.

1 Barn (f 1)

             f 1. Gudrun Isa Jermiin f. 12 Sept. 1894                            45

Kbhvn.

e 2. Ingeborg v. Nutzhorn f. 25 Debr. 1875 Vejle.

e 3. Gertrud Caroline Thekla Elisabeth v. Nutz­-

              horn f. 4 Mts. 1878 Vejle.

d 9.    Ludvig Johannes Aarestrup f. 9 Sept. 1843

         Saxkj. 10 Feb. 1886 Aarhus, Apotheker i

   Sæby, Toldassist. i Kbhvn, Kolding, g. 18 Maj

   1867 Kbhvn. Caroline Amalie Sørensen f. 13

         Jan. 1847 Kbhvn.                      (Plejedatter af

         Kmhrinde Abrahamson). 6 Børn (e l - e 6).

e 1. Ellen Dorothea Fred. Soph. Aarestrup f. 17

              Novb. 1867 Sæby                 g. 1) 3 Feb.

l888 Rønne Andreas Kofod Rønne Mahler

f. 13 Novb. 1863 Svaneke 10 Feb. 1888

Hull, Styrmand (Hans Kofod Mahler, Sømd.