31

                                                                                                                                                                                           Lb. No.

 

   Lars Christensen Aarestrup, Betjent, g. Maren Christensdtr.

      Schmidt. 3 Børn.

      a 1. Christine Aarestrup dp 5 Juni 1784 Aalborg (Kb.).

      a 2. Anne Kirstine Aarestrup db. 24 Maj 1786 Aalbg. (Kb.).

      a 3. Mette Aarestrup db. 9 Jan. 1788 Aalborg (Kb.).

   Henrik Aarestrup, Maler, † 20 Jan. 1792 Aalborg (32 Aar) g.

        Ane Marie Brogaard. 1 Søn:

           Jacob Aarestrup db. 7 Juli 1786 Aalborg (Kb.).

     Stolemager Friis Hustru Ane Margrethe Aarestrup 24 Mrts                                 345

                      1798 Viborg (80 Aar) (Kb.).

    Charlotte Aarestrup g. m. Sr. Hansen paa Seil. Barn db. 27

                      Debr. 1774 Funder (Kb.).

    Ane Marie Aarestrup som Enke 20 Feb. 1836 Dover (Kb.),

                      63 Aar, g. 4 Debr. 1819 Dover Venge (Kb.) Laurits

                      Fangel, Gmd. af Søbølle.

   Frederik Aarestrup af Allinge Mølle g. Dorthe Olufsdtr. Barn:

Charlotte Amalie Aarestrup db. 1 Novb. 1746 Grønbek

(Kb.) † 1819 g. 1786 Carl Adolph Busch db. 21 Ap.

1752 Slagelse † 16 Novb. 1790, Kand. theol. 1775,

Sognedegn i Stauning (Ribe Stift), (Hans Chr. Busch,

Ritmst., Regimkvtrmst.), Hundrup. Dimitterede fra

Slagelse.

   Kirstine Aarestrup g. 4 Feb. 1657 Aalborg (Kb.) Jørgen Ras-                                   350

                      mussen Mariager, Kapellan til Klarup,

                         Kristen Jensen Aarestrup g. m. Maren Mogensdtr. 2 Børn.

      a 1. Barbara Aarestrup db. 22 Debr. 1635 Aalborg (Kb.).

      a 2. Mogens Aarestrup db. 5 Sept. 1647 Aalborg (Kb.).

                       Aarestrup g. 10 Mrts 1691 Nykj. p. M. (Kb.) Niels

                      Klingenberg, Kbmd.

   Peder Mathiesen Aarestrup f. 1781 † 8 Sept. 1826 Viborg

                      (Kb.), Fuldmægtig, g. 2 Ap. 1819 Viborg (Kb.) Anne

                      Cathr. Torslev.

   Christian Mathias Aarestrup, Møller i Ebeltoft.

      a 1.    Thomas Graae Aarestrup f. 1785 † 30 Maj 1834,

               Klokker og Skolelærer i Sogndal (Norge), g. Martha

               Christofine Parelius f. 31 Mrts 1790 Evenvik † 22

               Debr. 1873 Sogndal (Christof Parelius, Klokker, Birg.

               Alvig).

           b 1. Christoffer Parelius Aarestrup f. 1814 † 5 Aug.                                         355

                  1876, Lensmd. i Vik, Vagtmst. i Sogndal, g. . . .

                  Anna Harboe Friman Fasting f. 10 Okt. 1804 † 3