30

 

                                                                                                                                   Lb. No.

 

Følgende Personer hører utvivlsomt til Familien:

Niels Schiøtt, Forvalter ved Opmudringen

               g. 29 Debr. 1786 Kbhvn. (Trin. Kb.) Petrea Juliane

               Aarestrup (Forlovere nævnes ikke).                     .

Frederik Christian Aarestrup, Visiterer, Konsumtionsskriver v.

        Øster Port 22 Aug. 1776, Kontrollør v. Havnen 13 Ap.

        1785 (Rentekam. Bestallingsp.).

Christian Frederik Aarestrup f. 1735 † 1800 Kbhvn. (Frue Kb.),

        Skoleholder, g. Margrethe Christiane Christensdtr. 3

        Mrts 1806 Kbhvn. (Skiftet). 2 Børn (a l-a 2).

         a 1. Carl Frederik Aarestrup db. 3 Mrts 1764 Odense

               (St. Knuds Kb.), rejst til Ostindien 1806 (Skiftet).

         a 2. Casper Christian Aarestrup db. 31 Maj 1766 Odense

               (St. Knuds Kb.), Brygger i Lybek (Skiftet).

      Clemen Jakobsen Aarestrup, Kontrollør og Toldbetjent i Bo-­

               gense 22 Jan. 1761, Strandkontrollør i et nærmere til­-

    kendegivet Distrikt 12 Feb. 1765 (Rentekam. Bestall).

 

 

Endvidere er fundet følgende af Navnet Aarestrup:

   Christian Riis Aarestrup, Visiterer, g. Maren Nielsdtr. 1 Søn:

                   Theodorup Christoffer Aarestrup db. 31 Debr. 1750

                 Kbhvn. (Frue Kb.)

   Christian Aarestrup, Toldbetjent i Kbhvn. 2 Maj 1769, søgte

                      26 Okt. 1782 Forfremmelse fra Viborg.

   Kontrollør Aarestrup’ s Enke Ursula Jensdtr. Tyrestrup 13

                      Aug. 1789 Randers, 79 Aar (Kb.).

   Christen Christensen Aarestrup, Væver, g. 22 Ap. 1745 Viborg                                340

          (Kb.) Maren Lauridsdtr. Morsing. 4 Børn (a l-a 4).

     a 1. Christen Aarestrup db. 27 Maj 1745 Viborg (Kb.).

a 2. Anders Hjørring Aarestrup db.13 Jan. 1747 Vibg (Kb.).

a 3. Laurids Aarestrup db. 3 Jan. 1749 Viborg (Kb.).

a 4. Kirstine Aarestrup db. 28 Maj 1751 Viborg (Kb.).

   Christen Christensen Aarestrup, Væver, g. Else Andersdtr.

       Stenvad 28 Juli 1787 Viborg (Kb.), 50 Aar. 2 Børn.

     a 1. Anne Kirstine Aarestrup db. 19 Aug. 1768 Vibg. (Kb.).

     a 2. Hans Aarestrup db. 28 Ap. 1776 Viborg (Kb.).                

   Lars Christensen Aarestrup g. Maren Christensdtr. 2 Børn.

     a 1. Marie Aarestrup db. 7 Mrts 1777 Viborg (Kb.).

     a 2. Christian Aarestrup db.  19 Mrts 1779 Viborg (Kb.).