20

                                                                                                         Lb. No.

d 3.  Fernanda Elise Plenge f. 1 Jan. 1851 Sørup,

                                    g. 24 Maj 1882 Kbhvn. Emil Vilhelm

                  Plenge f. 13 Okt. 1852 Hardenberg,

Forpagter p. Hardenberg (Vilhelm Peter Plenge,

Godsejer (Broder til J. C. L. P.), Emilie Berend­-

sen). 1 Barn (e 1).

e 1. Ove Plenge f. 9 Maj 1884 Hardenberg.

b 4. Jørgen Smith Aarestrup f. 9 Debr. 1790 Kbhvn. 21

       Novb. 1862 Vordingborg, Hørkræmmer, Grosserer, g.

       14 Novb. 1819 Kbhvn. (Trin. Kb.). Ane Kirstine Amalie

Bondrup f. 12 Okt. 1795 Kbhvn. (Kb.) 14 Jan. 1836  

Kbhvn. (Trin. Kb.) (Svend Bondrup, kgl. Fuldm., Joh.

Fred. Klingenberg). 4 Børn (c l - c 4).

c 1. Niels Ole Svend Aarestrup f. 24 Sept. 1820 Kbhvn.

       (Trin. Kb.) 20 Debr. 1880 sst., Hørkræmmer,

       Grosserer, Legatstifter, g. 6 Ap. 1860 Kbhvn. Pe-

        ­trine Kirstine Toxværd f. Børgesen f. 2 Feb. 1818

       Kbhvn. 9 Mrts 1896 sst. (Peter Chr. Børgesen,

       Fuldm. i Hof- og Strt., Sidse Davidsen), ingen

Børn, g. 1) 2 Juni 1841 Kbhvn. Niels Toxværd f.

2 Sept. 1808 Kbhvn. 2 Okt. 1854 sst., Skibs-

­kaptain, Grosserer (Jørgen Sarding Toxværd, Skibs-

­kaptain, Margr. Carol. Thygesen). Ingen Børn.

Gr.: Stmtvl. i Fml. Toxværd. ­

c 2. Christine Johanne Marie Aarestrup f. 12 Feb. 1822              225

            Kbhvn.                            g. 10 Ap. 1850 Kbhvn. Carl

Valdemar Buchwald f. 23 Mrts 1818 Annebjerggrd.

24 Aug. 1887 Øbjerggrd., Godsejer, Hofjæger-

­mester (Fred. Buchwald, Kapt., Margr. Elisab. Smith,

Sønnedatter af J. S. og M. Z. [se Nr. 197]). 5 Børn

(d 1 - d 5). Danmarks Adels Aarbog.

d 1. Amalie Margrethe Buchwald, f. 28 Aug. 1851

                 Øbjerggrd.                                     g. 15 Okt. 1881

Øbjerggrd. Otto Frederik Rasmus Kier f. 17

                 Mrts 1851 Herlufsholm,                        Stud. 1869,

Kand. polyt. 1877, lngen.-Asst. 1878, Kontorchef

1886, Driftsbestyrer 1890 (Tyco Kier, Godsforv.,

Justitsrd., Hanne Birgitte Christiane Oline Ras­-

mussen). 6 Børn (e l - e 6).

e 1. Dorthea Sophie Kier f. 4 Aug. 1882 Aarhus.