18

                                                                                                         Lb. No.

c 1. Oline Christine Aarestrup f. 23 Novb. 1817 Bogense                   200

29 Maj 1875 Nyborg, g. 9 Okt. 1845 Nyborg

Jens Erik Albrecht v. Magius f. 28 Maj 1816 Kbhvn.

11 Juni 1884 Ems, Sklieutn. 1836, Prlieutn. 1842,

Kapt. 1849, Major l864, Oberst 1867, Landsthmd.

(Christian Vilh. v. Magius, Kapt., Elisabeth Lind).

Ingen Børn.

c 2. Andreas Theodor Aarestrup f. 6 Sept. 1819 Bogense

       29 Maj 1874 Kbhvn., Stud. 1838, Kand. med.

       1844, Overlæge, Prof., g. 14 Maj 1860 Kbhvn.

       Marie Frederikke Francisca Bang f. 10 Sept. 1839

       Kbhvn. (Ole Lundt Bang, Dr. med., Gehkfrd.,

       Sophie Marie Dahlerup). 7 Børn (d l - d 7). Hun­-

       drup: Stmtvl. i Fml. Bang.

d l.   Annette Sophie Aarestrup f. 21 Maj 1861 Kbhvn.

            8 Aug. 1880 sst.

d 2. Ellen Marie Aarestrup f. 30 Juni 1863 Kbhvn.

                                g. 16 Maj 1890 Harald Erik Sophus

            Julius Neergaard f. 13 Mrts 1838,

            Dampskibskpt. (Johan Valdemar Neergaard,

            General, Anna Marie Hermandine Späthmann).

            Ingen Børn.

d 3. Fanny Aarestrup f. 10 Sept. 1865 Kbhvn.

            10 Debr. 1866 sst.

d 4. Peter Georg Aarestrup f. 14 Juli 1867 Kbhvn.                         205

            16 Ap. 1869 sst.

d 5. Theodor Aarestrup f. 9 Maj 1869 Kbhvn.

                       Landmand i Kalifornien.

d 6. Oluf Aarestup f. 2 Debr. 1871 Kbhvn.

                       Sklieutn. i Marinen.

d 7. Paul Albert Aarestrup f. 18 Juni 1873 Kbhvn.

      17 Juni 1875 sst. Vahl: Chr. Nielsens

      Slægtebog.

c 3. Emma Constance Aarestrup f. 30 Juli 1825 Bogense

       14 Ap. 1893 Kbhvn., g. 10 Okt. 1846 Nyborg

       Hans Cornelius Georg v. Tersling f. 2 Ap. 1812

       Kbhvn.                          Sklieutn. 1827, Prlieutn. 1836,

Kapt. 1848, Major 1855, Oberst 1864 (Jørgen v.

Tersling, Major, Postmstr. i Aarhus, Thalia Soph.

de Krieger). 2 Børn (d l - d 2). Lengnick: Stmtvl.

Søffren Mathiesen.