17

                                                                                                      Lb.No.

 

Maj 1869 Kbhvn. Ovine Frederikke Dorthea

Tryde f. 2 Feb. 1842 Kbhvn.    (Casper Chr.

Tryde, Urtekrm., Emma Cecilie Marie Stinck).

Stmt. i Fml. Tryde. 7 Børn (e l - e 7).

e l.   Ove Vilhelm Tryde f. 29 Novb. 1870 Kbhvn.

                              Stud. 1888, Kand. theol. 1894.   

e 2.   Ellen Tryde f. 20 Juni 1872 Kbhvn.

e 3.   Marie Tryde f. 8 Juni 1874 Kbhvn.

e 4.   Louise Tryde f. 18 Ap. 1876 Kbhvn.

e 5.   Ingeborg Tryde f. 18 Feb. 1880 Kbhvn.             190

e 6.   Axel Tryde f. 9 Juli 1884 Kbhvn.

e 7.   Gerda Tryde f. 24 Novb. 1887 Kbhvn.

                  d 9. Caroline Ferdinandine Tryde f. 20 Maj 1841

                        Nøisomhed 30 Mrts 1855 Egegrd.                

a 4/2.    Helene Juliane Aarestrup db. Midfaste 1740 Draaby (Kb.)

            begr. 12 Aug. 1803 (Trin. Kb.), ugift.            

a 5/2.    Jacob Aarestrup db. Bededag 1743 Draaby (Kb.)              195

                    1763 i Tjeneste hos Skovrider Graner i Hjørlunde.

            (Skiftet.).                                            

a 6/2.    Peder Aarestrup db. 10 Novb. 1748 Hillerød (Kb.) 27

            Okt. 1802 Ny Lellinge (Kb.), Forv. p. Rosenlund, Forpgt.

                                                                                             sst., Sophiendal, Ny Lellinge, g. 3 Juni 1774 Faxe (Kb.)

            Johanne. . . . . . … f.                          1724

       20 Jan. 1807 Ny Lellinge (Kb.) (822/3 Aar), E. e. Forpgt.

            Ischow p. Rosenlund. Ingen Børn.                             

a 7/2.    Ole Schytte Aarestrup db. 16 Ap. 1751 Hillerød (Kb.) 27

       Debr. 1798 Kbhvn. (Trin. Kb.), Hørkræmmer, Firma O. S.

   A. stiftet 1778, g. 5 Jan. 1779 Frederiksund (Kb.) Christine

   Marie Smith db. 25 Juli 1759 Fred.sund (Kb.) 31 Mrts

   1820 Kbhvn. (Trin. Kb.) (Jørgen Smith,. Kbmd., Marie

   Margr. Zarth af Ølstykke Præstegrd.). 4 Børn (b l - b 4).

b 1.    Marie Margrethe Aarestrup db. 30 Mrts 1779 Kbhvn.

         (Trin. Kb.) 8 Febr. 1843 Kbhvn. (Trin. Kb.), ugift.

b 2.    Peter Georg Aarestrup db. 1 Juni 1781 Kbhvn. (Trin.

         Kb.) 8 Mrts 1846 Nyborg, Prlieutn. i Søetat, 1816

         Told- og Konsumtionsforvalt. Bogense, Nyborg, Justrd.,

         g. 13 Sept. 1816 (Holm. Kb.) Anne Christiane Kierulff

                  f. 29 Decb. 1783 (Holm. Kb.) 8 Novb. 1856 Nyborg

         (Ole Andreas Kierulff, Viceadmiral, Anne Christine

         Rasch). 3 Børn (c l - c 3). Lengnick: Stmtvl. i Fml.

         Kierulff.