15

         Lb.No

23 Juli 1875 Egegaard, g. 28 Jan. 1823 Ørslev

Frederik Vilhelm Tryde f. 11 Debr. 1795 Gimlinge

11 Mrts 1875 Egegaard, Exam. jur., Forpgt. p.

Snedinge, Møller i Hyllested, Ejer af Nøjsomhed,

Egegaard, St. i Fml. Tryde (Just Adam Tryde,

Præst, Cecilie Achen f. Schønning). 10 Børn

(d 1 - d 10)

d 1. Cecilia Elisabeth Tryde f. 20 Feb. 1824 Snedinge

       26 Novb. 1870 Fred.berg, ugift.

d 2. Frederik Adam Tryde f. 3 Mrts 1825 Snedinge                 165

       27 Novb. 1896 Kbhvn., Lærer og Kordegn i

       Holbæk, Kmrd., g. 2 Sept. 1854 Store Tostrup

      Dorothea Petersen f. 6 Maj 1826 Tostrup

(Ludv. Petersen, Kordegn, Ane Margrethe Dra­-

bitzius). 7 Børn (e 1 - e 7).

e 1. Caroline Margrethe Tryde f. 5 Juli 1855

             Holbæk,                      g. 3 Novb. 1883 Holbæk

Johan Evald Christian Scheel f. 21 Juli 1854

              Kbhvn.                                    Jernbaneassist.,

Konservator ved Zool. Museum (Chr. Scheel,
Konservtr. ved
Zool. Museum, Asta Thiele).

3 Børn (f e - f 3).

             f 1. Max Christian Frederik Scheel f. 2 Juni

                  1885 Nestved.                                                     

             f 2 Holger Anton Vilhelm Scheel f. 13 Ap.

                  1887 Nestved.

             f 3. Henning Knud Jørgen Scheel f. 31 Aug.

                  1889 Holbæk.

e 2. Just Adam Tryde f. 4 Novb. 1858 Holbæk,                  170

                              Vexelmægler i Kbhvn., Sydamerika,

              g. 13 Aug. 1890, Fred berg, Anna Louise

             Schmidt f. 13 Aug. 1864 Kbhvn.

(Vilh. Ludv. Emil Schmidt, Grosserer, Hen-­

riette Cathr. Gulstad). Ingen Børn.

e 3. Ludvig Christian Gabriel Tryde f. 20 Sept.

             1860 Holbæk,                       Stud. 1879, Kand.

med.1886, Læge i Tølløse, Helsingør, g. 2 Sept.
1890
Tølløse, Thora Christiane Gad, f. Blicher,

             f. 16 Sept. 1860 Middelfart             (Jens Peter

Blicher, Distriktslæge, Julie Joh. Mantzius),

                     g. 1)                   1884 Middelfart Mogens