13

                                                                                             Lb. No.

f 1. Anna Elisabeth Johansen f. 9 Feb. 1881

       Nysted.                                                         

f 2. Ernst Georg Johansen f. 5 Feb. 1882

Nysted.

f 3. Erik Johansen f. 21 Juni 1884 Nysted.

f 4. Einar Hecht Johansen f. 5 Jan. 1893                   140

       Nysted.

f 5. Axel Hecht Johansen f. 23 Ap. 1894

       Nysted.

e 8. Olaf Valdemar Hecht f. 16 Juli 1857 Bisserup

      Stud. 1874, Forvalter, ugift.                

e 9. Elisabeth Cathrine Hecht f. 1 Juli 1860

Bisserup 13. Mrts 1892 Nakskov, g. 26

Juni 1888 Kbhvn. Constantin Anners Jo-

­hannes Hastrup f 5 Novb. 1857 Hjortholm,

            Stud. 1876. Kand. jur. 1882, Byfoged-

­fuldm. i Nakskov (Jens Carl Hastrup, Forpag­-

ter, Japhidia Pilegaard). 2 Børn (f 1 - f 2).

f 1. Vera Japhidia Henriette Hastrup f. 2

       Juni 1889 Nakskov.  

f 2. Elisabeth Cathrine Hecht Hastrup f. 22

       Feb. 1892 Nakskov.

d 3. Vilhelmine Adolphine Pagh f. 29 Aug. 1819

Holsteinborg 

g. 9 Maj 1845 Peter Carl August Mülller f. 17

       Okt. 1810                                                 1891

Godsforv. p. Hindsgavl, Ejer af Langebæk, Prøve-

­gaard, St. Veilegrd., Lotterikoll. (

                                                     ). 3 Børn (e l - e 3).

     e 1. Sigismund Frederik Sophus Müller f. 3 Novb.

               1849                           Bestyrer af Kvistgaard

               Teglværk, ugift.

   e 2. Pouline Joh. Severine Louise Müller f. 2 Sept.

               1851.

          e 3. Carl Vilhelm August Müller f. 24 Okt. 1854,

                        Telegrafist i Wladiwostock, ugift.

d 4. Niels Peter Stage Pagh f. 16 Maj 1823 Holstein-              150

      borg                     Sømand.

d 5. Marie Elisabeth Pagh f. 8 Jan. 1829 Holstein­-

      borg 7 Ap. 1888 Kbhvn., g. 28 Maj 1852