10

                                                                                                             Lb.No.

c 4/2. Marie Helene Aarestrup f. 27 Maj 1826 Flekkefjord,

                                      Malerinde (Paris), ugift.

c 5/2. Wilhelm Frederik Aarestrup f. 13 Feb. 1828 Flekke-

                  fjord                             Kbmd. i New-York, g. 1)

  i New-York med en Slægtning: Schjøtte, g. 2) . . .

  . ... . . . . .? (2 Børn).

d 1/2. Sara Aarestrup f.

d 2/2. Laura Aarestrup f.                    

c 6/2. Juliane Frederikke Petrea Aarestrup f. 11 Feb. 1830          105

  Stavanger 21 Feb. 1858 Kbbvn., g. 14 Novb.

  1856 Fred.bg. (Kb.) Emil Valdemar Svane f. 12 Mrts

  1829 Kbhvn. 23 Ap. 1883 Kbhvn., Fuldm. paa

  Pakhuskont. p. Toldboden (Broder til ovenstaaende).

  1 Barn (d 1), g. 2) 10 Maj 1865 Fred.berg Anna

  Ivara Christine Hviid f. 21 Feb. 1848 Aarhus

  (Vilh. Bartholomæus Hviid, Manufaktrhdl., Christine

  Hansine Berg, adopt. Christensen).

                d 1. Frederik Julius Valdemar Svane f. 13 Debr. 1857

                     Kbhvn. (Hlg. Kb.) 24 Maj 1858 Kbhvn. (Avis).

         c 7/2. Johanne Malene Aarestrup f. 8 Debr. 1831 Stavanger,

                                                       Skolebestyrerinde i 27 Aar

                  i Bergen, ugift.                                                  

         c 8/2. Laura Sarine Aarestrup f. 13 Ap. 1833 Bergen 19

                  Maj 1880 sst., ugift.                          

         c 9/2. Peter Nicolai Aarestrup f.               1835 Bergen 4

                  Feb. 1840 Bergen.        

a 2/1. Jacob Aarestrup db. 11 S. e. Trin. 1736 Draaby (Kb.)                   110

         25 Juni 1741 Jægerspris (Skifte).

a 3/2. Frants Schytte Aarestrup db. 26 Feb. 1738 Draaby (Kb.)

         begr. 26 Jan. 1793 Kbhvn. (Trin. Kb.), Overtoldbetjent i

         Arendal, Krigsraad 1762, Konsumtionsskr. v. Nørre Port     

         1790, g. 25. Aug. 1762 Hillerød (Kb.) Cathrine Margrethe

         E( d)wald f. 13 Sept. 1738 Kbhvn. (Kb.) 27 Okt. 1762

         Kbhvn. (Skifte), E. e. Regimentskvartermstr. Henrik Chr.

         Balck, (Claus E(d)wald,                 Marie Louise Wolffram).

         1 Barn (b 1).                              

b 1.  Margrethe Elisabeth Aarestrup db. 22 Okt. 1762 Kbhvn.

(Trin. Kb.) 15 Mrts 1816 Kbhvn, (Avis), g. 31 Maj

1782 Kbhvn. (Trin. Kb.) Mads Frederich Hulevad db.

9 S. e. Trin. 1743 Merløse (Kb.) 8 Feb. 1817 Kbhvn.

       (Skifte), Hørkræmmer i Kbhvn., Bogholder i d. forenede