9

Lb. No.

         Molde                  (Joachim Godsche Holmboe, Soren

  skriver, Anne Johanne Øvre). 5 Børn (d 1 - d 5).

d 1. Johanne Sophie Aarestrup f. 12 Juni 1864 Aale-­

            sund, 26 Ap. 1866 sst.

      d 2. Joachim Holmboe Aarestrup f. 13 Feb. 1866

            Aalesund,               Stud. 1884, Kand. theol. 1892,

            Lærer i Valders, ugift.

     d 3. Peter Nicolai Aarestrup f. 8 Okt. 1868 Aalesd.                          90

               Stud. 1887, Kand. med. 1894, Læge i Florø,

      g. 12 Debr. 1895 Molde, Charlotte Friis Petersen f.

            7 Sept. 1871 Namsos                       (Carl Gerhard

      Petersen, Foged, Charlotte Friis). 1 Barn (e 1).

   e 1. Carl Frederik Aarestrup f. 29 Aug. 1896

         Florø.

d 4. Johanne Sofie Aarestrup f. 16 Novb. 1870 Aale

      sund                     g. 15 Novb. 1895 sst. Cato Aall

      f. 4 Debr. 1868 Christiania                  Stud. 1887,

      Kand. jur. 1892, Overretssagfører i Aalesund

      (Nic. Benjamin Aall, Sorenskriver, Dorothea

      Schøyen).      1 Barn (e 1).             

   e 1. Nicolaj Aall f. 2 Okt. 1896 Aalesund.

d 5. Sara Pauline Aarestrup f. 13 Aug. 1873 Aale­-

      sund,               ugift.

c 2/1. Sofie Hansine Petrea Aarestrup f.           Maj 1823                      95

  Flekkefjord 1 Feb. 1851 Fredberg (Kb.), g. 16 Aug.

  1845 Fred.bg. (Kb.) Niels Peter Ludvig Svane f. 8

  Mrts 1817 Kbbvn. 17 Debr. 1895 Kbhvn., Mølle-

­ejer, (Peter Svane [hendes Morbroder], Havneskriver,

Nielsmine Martha Mortensen). 4 Børn (d l - d 4), g.

  2) 14 Novb. 1866 Kbhvn. Thora Augusta Schram f. 9

       Debr. 1845 Kbhvn.                          (Wilhelm Friman

  Schram, Tobaksfabr., Emilie Marie Gentzen).

      d 1/1. Peter Nicolai Julius Svane f. 16 Maj 1846 Fre-­

               deriksberg (Kb.) 21 Maj 1849 Kbhvn. (Trin. Kb.).

      d 2/1. Wilhelmine Marie Svane f. 1847 18 Jan. 1860

               Kbhvn. (Trin. Kb.).

      d 3/1. Sophie Augusta Svane f. 1 Juni 1849 Fred.bg.

               (Kb) 22 Jan. 1860 Kbhvn. (Avis).

     d 4/1. (en Søn) f. 1850 1 Aar gl.

c 3/2. Laura Sarine Aarestrup f. 13 Maj 1825 Flekkefjord                      100

         30 Mrts 1833 Bergen.