Då: Om själva arbetet.

När vi bestämde oss för detta ämne, ville vi att det skulle bli någonting som verkligen skulle komma till nytta. Eftersom vi båda är intresserade av ny musik och vet att väldigt många andra människor är det också, så blev det naturligt att välja något inom det området. Det finns nästan ingenting skrivet om det här ämnet på svenska och på biblioteken finns inte så mycket - och det var ju synd tyckte vi. Erfarenheter från Lunds stadsbibliotek musikavdelning visade att ett arbete av den här typen skulle kunna fylla ett stort tomrum.

Urvalet grupper bygger helt på vad vi kunnat få fram själva. En hel del grupper kom inte med, men vi hoppas att det inte var några viktiga. Nu inser vi naturligtvis att det vi missat en hel del grupper som skulle varit med och en del grupper utvecklade sig i en riktning som verkligen inte var varken Nya Vågen eller Punk. Sånt händer. Vi bad våra vänner inom den nya vågen om hjälp med grupper vi inte känt till så mycket om. De som då dykt upp har vi tagit med i görligaste mån.

Först visste vi inte alls var vi skulle sätta gränsen för vilka grupper som skulle komma med. Lösningen blev en brainstorming och efter det läste vi New Musical Express och tog ut de grupper som omnämnts som viktiga.

Andra svårigheten blev att skaffa fram fakta om grupperna, personer som medverkar, historik och framför allt vilka skivor de givit ut med namn och nummer. Dessutom ville vi gärna recensera alla skivorna, eller åtminstone avge något slags omdöme om dem, och det innebar att vi måste få hjälp utifrån. Vi hittade två samlare, som tillsammans har ca 10 000 LP och singlar. Nu kunde vi täcka in alla grupper som finns i arbetet.

Vad gäller singlar har vi bara tagit med de svenska grupperna. Det finns kataloger över alla singlar och de flesta finns ju också utgivna på CD eller LP. Däremot har vi tagit med udda utgåvor och obskyriteter eftersom dessa mycket sällan omnämns i skivkataloger eller andra musikmedia. Eftersom vi enbart inriktat oss på utgivningen mellan -77 och -82 så finns det naturligtivs inte några CD:s med i arbetet. Nypressningarna på CD är relativt enkla att hitta på nätet numera så vi tror inte att förteckningen lider av denna miss.

Många nya vågen/punk-grupper är hemlighetsfulla eller tiger helt om sin bakgrund vilket resulterade i att mindre kända grupper ibland fått en mycket kort presentation, vi hoppas att vi i viss mån kan avhjälpa detta. Eftersom ni kan läsa detta så har ni förmodligen också tillgång till "AltaVista" eller någon annan sökmotor som ni kan använda er av om ni vill gå vidare och söka fakta om någon specifik grupp eller person.

När det gäller att beskriva musik så att en oinvigd kan få ut något av det möter vi stora problem. Vi har försökt att vara subjektiva - tycker vi att något är bra eller dåligt så säger vi det, man kan inte beskriva musik objektivt eftersom det bygger så mycket på känslor och stämningar. Vi har försökt undvika populära uttryck, men många gånger har vi varit tvungna att använda den tidens ord för att beskriva den tidens musik.

Hasse & Tove 1982