Böcker
The Bible 1977's answer to the bible ... honest. Sniffin' glue... and other rock 'n' roll bits, for humans. / . - London 1978. - iii.

De bästa artiklarna från fanzinet 'Sniffin Glue" är här samlade i en volym. Mark Perry står för det mesta materialet som är hämtat från nr i till nr 10. Boken kan rekommenderas till de som vill ha en historisk tidsskift inom punkrocken.


Volyme 1 International diacography of the new wave. / 8. George, Martha DeFoe (sammanställare och redaktörer). - New York, 1980. -

En katalog på ca 225 sidor som tycks täcka det mesta inom new wave, Lp-skivor, singlar, EP- skivor, flexi-singlar och obskyriteter. Namn, nummer och utgivningstid redovisas, plus medlemmarna i gruppen. Den redovisar ca 10.000 skivor av ca 4.000 grupper, omnämner ca 1.000 små skivbolag och 400 fanzines. Volyme 1 är inte helt perfekt, den innehåller en del fel men det är förståeligt då marknaden är så stor att den i praktiken inte går att täcka fullständigt. Men i väntan på "The annotated new wave catalouge", Som lär komma snart, duger denna mycket bra som uppslagsverk.


Rock. / Jan Sneum i samarbete med Peter Bundegaard - Köpenhamn, 1977. -

Den största uppslagsboken (464 s.) som finns för närvarande. Innehåller 1200 grupper med utförlig presentation, en biografi på sidorna 431-447 innehåller det mesta materialet om popens guldålder men väldigt lite om nya vågen. Ett bra index över namn och en stor ordlista gör boken lättarbetad. Gruppernas LP- skivor nämna med en liten recension och namn/nummer. Så långt som vi kan kontrollera så stämmer dess uppsjö av detaljerad fakta med verkligheten. Tyvärr så är den tryckt 1977 och innehåller inte så mycket om nya vågen. Trots detta vill vi verkligen rekommendera boken till alla bibliotek, eftersom den är så bra.


The boy lokked at Johnny: the obituary of rock and roll. / Julie Burchill and Tony Parsons. - London.

De två medarbetarna på N.M.E. är här mycket negativa till punken och få grupper får positiv kritik (Sex Pistols, X-Ray Spex och Tom Robinson). De behandlar de grupper som fanns då, presenterar fenomenet punk men intar en attityd att punken redan har urartat till en av etablissemanget styrd protest. En personlig skrift som går emot punken men ett mycket intressant inlägg i debatten om punken.

1988 the new wave punk rock explosion. / Larolin Coon. - London, 1977. -

Det är de två första åren i punken historia som presenteras här. I tolv kapitel redogör författarinnan för fenomenet punk och vilka grupper som fanns då. Sex kapitel behandlar vad som rör sig kring grupperna när dom är på turné eller spelar på någon festival. Mycket bra behandlas också själv tanken i punken. Resterande sex kapitel presenterar några stora grupper: "Sex Pistols", "Clash", "Damned" "Guardian of the National Moral", "Stranglers" och "Slits".
Artiklarna är inträngande, detaljerade och beskrivs men saknar all analys. Vilket ju i och för sig är förståeligt eftersom det är svårt att se tendenser efter bara två år. Boken ger heller inte sken av att vilja skildra något annat än vad som hänt (i London) och det gör den på ett ypperligt sätt. Bildmaterialet är mycket intressant med bilder fyllda av känsla för personerna och för punken som sådan. Dessutom finna det insprängt i texten, texterna till kända punkmelodier.


Punk. / Julie Davis. - London 1977. -

En samling intervjuer och bilder från olika fanzines som mera ger en allmän bild av punken än av de grepp som tas upp i denna tunna (94 s.) bok. Ca. 30 grupper tas upp och presenteras men få av dem behandlas med någon större grundlighet.


In the gutter. / Val Hennesy. - London, 1978. -

Boken vill visa parallellerna mellan punkarnas sätt att klä sig och de primitiva stammarnas sätt att smycka sin kropp. Till stor del lyckas han också med sin uppgift. Musiken omnämns i inledningskapitlet men större delen av boken behandlar punkens yttre fenomen - utseendet. Ursprungsiden inom punken var att först och främst få folk att reagera och i andra hand visa att man inte behövde stödja modetrender. Vilket naturligtvis snabbt blev en modetrend som affärsmännen genast tog till sig och började att sälja tröjor med hål i. Boken är rekommendabel om man vill veta lite mera om det som hände kring punken.


Punk rock. / John Tobler . - London, 1977. -

En allmän men bra bok om de större grupperna inom punken, rötterna och fenomenet. Den är kanske lite tunn i formatet, 65 sidor, men är ändå ganska bra för en allmänt intresserad.

100 nights at the Roxy. - London, 1978. -

Bildverk om vad som hände på Roxy när olika kända och okända punkqrupper spelade där. Roxy var en av de stora klubbarna i London där alla grupper ville spela. Bilderna är mycket "punkig" och helt utan textdel. Boken kommer att tilltala den som är insatt men knappast några andra.


The N.M.E. book of music. / Edited by Neil Spencer. - London.

En mycket bra uppslagsbok om den nya musiken som tyvärr inte finns att köpa eftersom den kom som
följetong i N.M.E. åren 78-79. De som har dessa årgångar bör samla ihop artiklarna till en liten bok och eventuellt binda den. Alla större grupper tas upp i korthet men utan att utelämna några viktiga fakta.


The punk : the first punk novel - Romeo and Juliet with safety pins. / Gideon Sams. - London, 1977.

Detta är den första romanen om punken och om hur det är att vara punkare. Författaren är en pojke på 15 år och han berättar hur en punkare blir kär i en "teddyboys" flickvän. Handlingen är rå och dramatisk med ett slut som är mycket sorgligt. Delar av boken tar upp omvärldens reaktion på punkarna när få vågade var punkare och dessa delar är förmodligen självupplevda. Har en del litterära kvaliteter


Not another punk book. / Isabella Anscombe. - London, 1978. -

En bra illustrerad bok om punkens utveckling från en ganska marginell företeelse till en massrörelse. Den försöker förklara massmedians roll i skapandet av myten om punken. Mycket citat ges och boken är givande och mycket rekommendabel.


The Clash : before and after. / Pennie Smith. - London, 1980. -

Punkrockvärldens störste fotograf skildrar här i en tjock bok Clash dagliga liv i en serie bilder som alla har en mycket hög kvalitet. Till största delen är det en turné i USA som skildras och man märker snabbt att bilderna visar ett rockband och inte något punkband. Mycket rekommendabel.

Det finns en uppsjö av böcker som mer eller mindre populärt behandlar specifika grupper som vi har beslutat att inte nämna dessa eftersom de knappast ger något att läsa och enbart är av intresse för de som redan är mycket intresserade.